KONSEPTBUTIKKER

Vi lever i en verden full av uroligheter og skjevfordeling av goder. Bærekraft, miljø og moral er lagt på "hoggestabben" og de aller fleste ser det. En rekke land inkludert Norge har mer fokus på dette og mange lands forbrukerundersøkelser viser at flere og flere ønsker å kjøpe produkter som i det store

representerer en bærekraftig utvikling og skaper viktige lokale arbeidsplasser rundt om i landet. Særlig innenfor teknologi og produktutvikling av kapitalvarer mener ekspertene det vil bli et mye større forbrukerfokus.


Så mye som 90% av alle klokker som selges over disk i Norge er produsert i Asia og hovedsakelig i lavkostland som Kina, Filippinene og India.


Vi er på vei til å legge all produksjon av våre klokker til Norge og har nå begynt planleggingen av våre BRAGDUR konseptbutikker. Vi ønsker å etablere butikker i alle store byer(Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger) I Oslo-Regionen tenker vi minst 3 butikker.


Vår ambisjon er at disse butikkene utelukkende skal selge norskproduserte klokker og tilbehør. Vi har også med oss GRAL design i planene.

LYST TIL Å BLI HISTORISK?

Ønsker du å være med på utviklingen av et konsept som aldri før er gjort? Send en epost til bragd@bragdur.no og fortell oss hvorfor nettopp du/dere skal ombord.

Ønsker du å drive egen konseptbutikk i samarbeid med en av Norges mest innovative klokkeprodusenter? Send oss en epost til bragd@bragdur.no og fortell litt om deg selv.