BRAGDUR as eies 100% av gründer og designer Lars Erik Hansen, hans kone Line Hoelstad Hansen og deres 4 barn. Alt design og urverks-spesifikasjon gjøres i Norge. Det er en rekke personer som er involvert i prosjektet. Noen har urmakerfaglig bakgrunn og andre er designere. Alle skisser og ideer er 100% norske.


Vi har et omfattende samarbeid med Perfekt Ur AS i Tønsberg. I tillegg til å være en del av vår produktutvikling er de også fast servicepartner på alle våre modeller. Kjartan Aastvedt som eier Perfekt Ur AS er etter vår mening en av norges fremste urmakere med sertifisering på bortimot alle de store merkene på highend-markedet.


Vi har også et omfattende samarbeid med Strømmen Dreieverksted AS. Her vil vi produsere våre aller fleste modeller i fremtiden. De har unik kompetanse på hvordan man produserer og bearbeider et produkt i alt som finnes av metaller. BRAGDUR is 100% owned by founder and designer Lars Erik Hansen, his wife Line Hoelstad Hansen and their 4 children. All design and movement specification is done in Norway. There are a number of people involved in the project. Some have a watchmaking background and others are designers. All sketches and ideas are 100% Norwegian.


We have an extensive collaboration with Perfekt Ur AS in Tønsberg. In addition to being part of our product development, they are also a regular service partner on all our models. Kjartan Aastvedt, who owns Perfekt Ur AS, is in our opinion one of Norway's leading watchmakers with certification for almost all the major brands on the high-end market.


We also have extensive cooperation with Strømmen Dreiverksted AS. Here we will produce the vast majority of our models in the future. They have unique expertise in how to produce and process a product in anything made of metals.

En idè blir født - Oslo 1986


I en knallrød VW Beetle fra 1973 sitter en naiv og uerfaren 19-åring som skal ut på sitt hittil største eventyr. Han skal hospitere hos Norges største klokkegrossist i noen måneder og han er ubeskrivelig spent. Året er 1986 og veien fra Oslo til Tønsberg virker som en måneferd. 19-åringen har allerede utviklet en overdreven interesse for klokker og han vet at klokker skal definere resten av hans liv. Kanskje kan han en dag lage sin egen klokke? Etter noen år ble klokkedrømmen bare en drøm. 34 år senere ser det ut til at forventningen om at klokker skulle definere resten av hans liv slår til.......den røde VW Beetle har plutselig fått nytt liv.

An idea is born - Oslo 1986

In a red VW Beetle from 1973 sits a naive and inexperienced 19-year-old who is about to embark on his biggest adventure yet. He will be staying with Norway's largest watch wholesaler for a few months and he is indescribably excited. The year is 1986 and the road from Oslo to Tønsberg seems like a trip to the moon. The 19-year-old has already developed an excessive interest in watches and he knows that watches will define the rest of his life. Maybe one day he can make his own watch? After a few years, the clock dream became just a dream. 34 years later it seems that the expectation that watches would define the rest of his life is catching on.......the red VW Beetle has suddenly been given new life.