bragd NEMESIS 

NEMESIS ble egentlig til i den tyngste nedstengningen av  coronaperioden. Det er derfor ingen tilfeldighet at det er en GMT og at symbolet for "Biohazard" brukes både på bezelinsert og gmt-viseren. Klokkedesignet vil da for all evighet være et uttrykk for følelser folk flest hadde under denne krevende tiden. Den reflekterer et brennende ønske om å få overtak på viruset og gjøre oss til globale individer igjen.


NEMESIS vil bli utstyrt med Sellitas nye oppgraderte GMT-urverk SW330-2 med 56 timers gangreserve. Den vil være ca 41mm i ytterkant på bezel og en lug til lug på under 49mm. 


NEMESIS vil være leveringsklar høsten 2023.


Ønsker du å sikre deg en plass på en kostnadsfri og pliktfri liste er det bare å sende en epost til bragd@bragdur.no

NEMESIS was actually created during the heaviest shutdown of the corona period. It is therefore no coincidence that it is a GMT and that the symbol for "Biohazard" is used on both the bezel insert and the gmt hand. The watch design will then forever be an expression of feelings most people had during this demanding time. It reflects a burning desire to get the upper hand on the virus and make us global individuals again.


NEMESIS will be equipped with Sellita's new upgraded GMT movement SW330-2 with 56 hours of power reserve. It will be about 41mm at the outer edge of the bezel and a lug to lug of less than 49mm.


NEMESIS will be ready for delivery in autumn 2023.


If you want to secure a place on a free and obligation-free list, just send an email to bragd@bragdur.no