STÅL vil komme for salg i løpet av 2022. Ny prototype er under bygging og det er en del endringer ifht eksisterende prototype som er avbildet her.